Žiadosť o sprístupnenie študijného programu v rámci projektu ingREeS

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia 
Telefón / Mobil (v tvare 09XY/XXXYYY) 
E-mail 
Typ odbornosti

autorizovaný inžinier

stavbyvedúci / stavebný dozor

študent

iné

Poznámka účastníka
Mám záujem o sprístupnenie nasledovného e-learningového programu:

Architekt ¦ Projektant

Stavbyvedúci

Stavebný dozor

Energetická certifikácia budov

Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI za účelom ich evidencie pre účely projektu ingREeS, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.