Konferencia - Ekonomika, Legislatíva a smart riešenia pre nízkoenergeticke budovy

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozýva na

 odbornú konferenciu 

EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A SMART RIEŠENIA PRE  NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY,

  ktorá sa uskutoční 29. 5. 2019 v Holiday Inn v Bratislave.

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Telefón / Mobil (v tvare 09XY/XXXYYY) 
E-mail 
Dátum narodenia 
Som členom SKSI ako:

autorizovaný inžinier s registračným číslom pečiatky

dobrovoľný člen

nie som členom

V prípade záujmu, vyplňte prosím prihlasovací formulár najneskôr do 25. mája 2019.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest, odporúčame prihlásiť sa v čo najskoršom termíne. Tešíme sa na Vašu účasť.

Súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR) 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI.