Konferencia Stavebné úrady 2019, Jasná

Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na každoročnú konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá je venovaná odbornej problematike stavebných úradov ako preneseného výkonu štátnej správy.

Prihlásiť sa môžete do 20.09.2019. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu konferenčných priestorov Vám odporúčame prihlásiť sa v čo najskoršom termíne.

Pozvánka

26. - 27. september 2019, Hotel Družba**** Jasná - Nízke Tatry

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Funkcia / Pozícia 
Telefón / Mobil 
E-mail 
Členstvo v SKSI 

Člen

Dobrovoľný člen

Nie som členom

Vysielajúca organizácia:

Názov 
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

Účastnícky poplatok:

Zahŕňa účasť na konferencii, obed, večeru a občerstvenie počas konferencie, spoločenský program.

98,00 € / osobu (verejná správa)

198,00 € / osobu (súkromný sektor)

98,00 € / osobu (člen SKSI)

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám vystavíme do 5 dní po prijatí tejto prihlášky. Preddavkovú faktúru Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Obchodné meno / Názov organizácie 
Ulica - sídlo 
PSČ 
Mesto 
IČO 
DIČ

Faktúru - daňový doklad Vám vystavíme najneskôr do 5 dní od konania konferencie a pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

IČ DPH

Organizačné pokyny:

Osobitné požiadavky na stravu (napr. bezlepková, vegetariánska):
Mám záujem o obed 26. septembra 2019 o 12:00 
Mám záujem o ubytovanie: 

áno, z 26. na 27. septembra 2019

nemám záujem o ubytovanie

UBYTOVANIE si zabezpečuje každý účastník konferencie individuálne. V prípade záujmu využiť služby Hotela Ski & Wellness Residence Družba****, v ktorom sa uskutoční konferencia, zaslaním rezervačného e-mailu v termíne do 15.09.2019 na adresu: booking@druzbahotel.sk

Do rezervačného e - mailu prosíme uveďte:

heslo: "Konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2019"

termín rezervácie ubytovania: počet noci v termíne od 26. do 27. septembra 2019, štvrtok až piatok

mená spolubývajúcich: ubytovanie je v dvojlôžkových izbách

počet osôb: vzhľadom na obmedzenú kapacitu počtu lôžok v hoteli sa odporúča rezervácia na plnú obsadenosť dvojlôžkových izieb

cena a podmienky ubytovania: podľa aktuálne platného cenníka a služieb hotela. Viac informácií nájdete tu: www.druzbahotel.sk/cenníky

Poznámka k ubytovaniu:
 
Aká problematika alebo téma Vás zaujíma a mala by byť odprezentovaná v rámci konferencie?
 
Napíšte nám svoje odborné otázky:
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely vedenia zoznamu stavebných úradov v SR, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava

IČO: 30779022, DIČ: 2020809692, nie sme platcom DPH

sksi@sksi.sk, www.sksi.sk