ingREeS: Prihlasovací formulár školenie Architekt | Projektant 23.-24.10.2018

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia 
Telefón / Mobil (v tvare 09XY/XXXYYY) 
E-mail 
Typ odbornosti

autorizovaný inžinier

stavbyvedúci / stavebný dozor

študent

iné

VIDEOPREPOJENIE je forma digitálneho prenosu obrazu a zvuku prednášateľa z jedného hlavného školiaceho miesta do iných v aktuálnom čase. V prípade tohto školenia je hlavným školiacim miestom Bratislava. Upozorňujeme preto účastníkov, že kvalita prenosu je závislá od technických podmienok a možností, ktoré zabezpečujú Regionálne kancelárie SKSI. Radi by sme Vás upozornili na to, že v prípade malého záujmu v niektorom z vybratých regiónov, bude účastníkovi navrhnutá iná alternatíva.

Poznámka účastníka

ÚČASŤ NA ŠKOLENÍ JE BEZPLATNÁ.

Prihláseným účastníkom školenia bude najneskôr 2 dni pred konaním oznámený program spolu s potvrdením miesta konania. V prípade otázok kontaktujte Úrad SKSI na čísle 02/3907 5042 alebo e-mailom na ingrees@sksi.sk.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vás prosíme o čo najskoršie prihlásenie. Komora si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania seminára a zmenu programu. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava

IČO: 30779022, DIČ: 2020809692, nie sme platcom DPH

www.ingrees.eu, www.vzdelavanie.sksi.sk