Prihlasovanie bolo ukončené. Kapacita seminára sa naplnila. Zo seminára bude vyhotovený videozáznam, ktorý zverejníme na vzdelávacom portáli ERUDIO. O zverejnení Vás budeme informovať mailom. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese info@sksi.sk.