Prihlasovanie bolo ukončené, kapacita seminára sa naplnila. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese gigac@sksi.sk.