Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4

5. október 2023, Sheraton Bratislava Hotel

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Dátum narodenia 
Telefón / Mobil 
E-mail 
Členstvo: 

Člen SKSI / Dobrovoľný člen SKSI

Člen KGK

Člen SEZ-KES

ZMOS

NDS

Nie som členom

Účastnícky poplatok (zvýhodnené vložné pre člena SKSI si môžete uplatniť až po úhrade členského za rok 2023): 

49,00 € / osobu - člen SKSI, KGK, SEZ-KES, SKGBC, NDS, HB Reavis

250,00 € / osobu - nečlen SKSI

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám vystavíme do 5 dní po prijatí tejto prihlášky. Preddavkovú faktúru Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Obchodné meno / Názov organizácie 
Ulica - sídlo 
PSČ 
Mesto 
IČO 
DIČ
IČ DPH

Faktúru - daňový doklad Vám vystavíme najneskôr do 5 dní od konania seminára a pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely evidencie vzdelávania fyzických osôb, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Spravuje sksi@sksi.sk, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov