Izolácia strechy PVC fóliou

Firma
Meno a priezvisko 
Ulica 
Mesto 
PSČ
Telefón 
Email 
Mám záujem o 
Typ stavby
Iné : Garáž, altánok, prístrešok...
Súčasná krytina na streche je
Iné :
PVC fólia hr. 1,5 - 2 mm bude 
Mám záujem o zateplenie plochej strechy
Tepelná izolácia bude
Iné:
 
Hrúbka tepelnej izolácie bude: (5cm,10cm,15cm,20cm)
Dĺžka strechy (m)
Šírka strechy (m)
Dĺžka atiky (m)
Šírka atiky (cm)
Výška atiky v najvyššom bode (cm)
Výška atiky v najnižšom bode (cm)
Mám záujem o výmenu oplechovania atiky (okap)
Nové oplechovanie atiky bude vyrobené z
Mám záujem o výmenu klampiarskych prvkov na odvedenie vody( rína, zvody, háky...) 
Nové klampiarske prvky (rína, zvody, háky...) budú vyrobené z
Dĺžka ríny (m)
Dĺžka dažďových zvodov (m)
Počet dažďových zvodov (ks)
Počet strešných vtokov (ks)
Ostatné prvky na streche (komín, vetracie šachty, betónové podstavce pre solárne panely, stožiar na anténu...) Uveďte pôdorysné rozmery a počet ks
Poznámka: V poznámkach uveďte napr. Mám záujem o izoláciu plochej strechy PVC fóliou a výmenu klampiarskych prvkov ...
Predpokladaný termín začatia prác je mesiac: 
Zasielam fotky alebo projekt na email: strechy.izolacie@gmail.com 

Spravuje www.strechy-izolacie.com, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov