Prihlasovanie bolo ukončené. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese hodorova@sksi.sk a gigac@sksi.sk.