INŽINIERSKA CENA 2020

23. júna 2021 o 14.00 hod.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ONLINE účasť na slávnostnom odovzávaní

Titul pred menom
Meno 
Priezvisko 
Titul za menom
Telefón / Mobil 
E-mail 
Funkcia/ Príbuzný oceneného
Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Poskytnutím tu uvedených svojich osobných údajov dávam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas Slovenskej komore stavebných inžinierov so sídlom na Mýtnej 29, 811 07 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v internej databáze SKSI pre účely evidencie vzdelávania fyzických osôb, a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Spravuje sksi@sksi.sk, vytvorené službou gFORM - tvorba formulárov