Ďakujeme za prejavený záujem o informačné stretnutie o poistení pre členov na rok 2023. Prihlasovanie bolo uzatvorené. V prípade záujmu Vám odporúčame pozrieť si záznam z týchto stretnutí zverejnený na našich vzdelávacích web stránkach ERUDIO 2020, kde sa dozviete všetky základné informácie.