Registrácia

Registrácia do systému je bezplatná.

Samotná registrácia nie je viazaná na objednanie služieb, je bezplatná.

 


Registrovaním súhlasíte, že ste sa oboznámili so znením Všeobecných podmienok poskytovania služieb na stránkach www.gform.sk