Spracovanie formulárov

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Spracovanie formulárov

Automatizované spracovanie (zber) prijatých dát z elektronických formulárov do databázy je samozrejmosťou.
Prijaté dáta si môžete tiež nechať posielať emailom.

Štatistika dát

Pracujte s prijatými dátami. Vytvore si vlastný výber podľa navoleného filtra a času prijatia.
Potrebujete s výberom ďaľej pracovať, prezentovať dáta? Spravte si export v potrebnom formáte (PDF, Excel, XML, HTML).