Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Praktické príklady systému gFORM v praxi

Vyberte si v ľavo z praktických štúdii a spoznáte široké možnosti uplatenia systému gFORM v praxi.

Výhody systému gFORM

Štandardne sa vytvorenie a spracovanie webového formulára dáva spraviť na zákazku vo webovom štúdiu, priamo programátorovi, alebo študentovi ovládajúcemu danú problematiku. Predpokladom je:
- Čas. Vytvorenie formulára je potrebné u niekoho objednať, ten to musí zaradiť do poradovníka prác, plus časová náročnosť na naprogramovanie.
- Dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie.
- A znova čas a finančné prostriedky na zmeny vo formulári o ktorých ani netušíte, nakoľko vzídu až po užívaní formulára.

Vyskúšajte systém gFORM.

Systém gFORM šetrí Váš čas. Ponúka vytvorenie formulára bez znalosti programovania. Formulár si vytvoríte ľahko a máte ho hneď k dispozícii.
Tiež ho viete ľahko zmeniť, ihneď podľa potreby.

Systém gFORM je lacný. Vytvorenie formulára firmou je drahšie z dôvodu časovej náročnosti naprogramovania daného formulára a jeho spracovania prijatých dát, nezabúdajúc na testovanie a prípadne zmeny, ktoré treba uskutočniť.

Systém gFORM rieši rôzne situácie. Veľmi špecifické formuláre kde hodnota položky určuje ďašie vzťahy s inými položkami, prípadne sú potrebné spojenia s internou databázou systém gFORM nerieši. Zatiaľ.
Vyskúšajte aktuálne schopnosti systému gFORM, stačí keď vyrieši Vašu situáciu.