Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Stretnutie, prihláška, registračný formulár, prihlasovací dotazník

Rozhodli ste sa usporiadať stretnutie. Napr. zo školy po 5 rokoch, poradu rodičov mimo školy, pokrový turnaj, športovú súťaž.

Pre takéto stretnutie si potrebuje viesť evidenciu prihlásených, v niektorých prípadoch potrebujete aj fotografie zúčastnených.

Služba gFORM ponúka jednoduché riešenie tejto situácie. Vytvoríte si registračný formulár, prihlasovací dotazník pre zber údajov.

Pokiaľ sa jedná o uzavretú komunitu na ktorú máte kontakt, rozpošlete link na formulár v rámci oznamovacieho emailu. Tiež môžete link na formulár dať na facebook ak sa jedná o stretnutie ľudí z okruhu vašich známych.
V prípade väčšej akcie, dáte odkaz na formulár na web stránku v súvislosti s danou akciou, prípadne do fóra.
Týmto spôsobom získate kontrolu nad údajmi. Prihlásený vyplnia potrebné údaje, budete mať prehľad o počte prihlásených.

Dotaz: Potrebujem prihláseným odovzdať špecifické informácie, ktoré by nemali byť ináč dostupné.
Systém gFORM umožňuje nastaviť obsah emailu, ktorý dostane prihlasovateľ, kde môžete tieto informácie vložiť, prípadne môžete editovať stránku, ktorá sa zobrazí po odoslaní prihlášky.
V prípade viacerých informácii, môžete iba zadať link na PDF, alebo web stránku.

Dotaz: Ako zabrániť aby formulár prijímal údaje iba v určitom časovom rozmedzí?.
Systém gFORM umožňuje nastaviť časové rozhranie od, do. Nemusíte sa obávať, že by sa niekto prihlásil po Vami zadanom termíne.