Tvorba formulárov

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Tvorba formulárov

Služba gFORM umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť webové formuláre, prihlášky, ankety, dotazníky, online testy ...

Webové formuláre poskytujú jedinečnú možnosť ako získať spätnú odozvu od klientov, uľahčujú spracovanie dát a ich vyhodnotenie.
Oproti klasickým papierovým formulárom poskytujú výhodu výberu predvolených dát a kontrolu dát vložených užívateľom.
Možnosť výberu predvolených dát šetrí čas užívateľovi a uľahčuje možnosť spracovania a jeho vyhodnotenie.

Vytvoriť formulár

Webový formulár vytvoríte jednoducho, bez znalosti programovania, jednoduchým naklikaním jednotlivých typov položiek, ktorým zadáte vlastné nastavenia. Formulár môže byť aj viacstránkový.