Vytvoriť dotazník, formulár

Základné údaje


Registrovaním súhlasíte, že ste sa oboznámili so znením Všeobecných podmienok poskytovania služieb na stránkach www.gform.sk

Vytvoriť zo vzoru

Základné inštrukcie:

  1. Formulárové položky: Sú buď s predvolenými hodnotami (radio, checkbox, select), alebo hodnotu zadá užívateľ (text, textarea)
  2. Rozšírené položky: Základom sú bežné položky, ktoré majú priradenú funkciu naviac. Najviac používanou je EMAIL. Sem zadáva odosielateľ formulára svoj email, na ktorý mu môže prísť potvrdenie o odoslaní formulára.
  3. Odstavec, strana: Odstavec je vlastný text, opticky môže rozdeliť formulára na viacero častí, môže obsahovať rôzne doplnkové texty, strana rozdelí formulár na viacero strán, t.j ďaľšia strana sa zobrazí až po kliknutí "Ďaľej".
  4. Upload: Slúži na pridávanie obrázkov a dokumentov k formuláru.
  5. Vyberte si z predvolených vzorov dotazníkov, ktorý jednotlivými položkami zodpovedá Vašej predstave. Následne si prispôsobíte jednotlivé položky, zmeníte typ designovej šablóny a špecifikujete predvolené nastavenia.