Pýtate sa

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Čo je to gFORM?

gFORM je systém, online program na tvorbu a správu HTML formulárov, poskytovaný ako webová služba. Umožňuje vytvoriť formulár jednoduchým pridávaním rôznych typov položiek bez znalosti programovania. Údaje prijaté takto vytvoreným webovým formulárom spracuje a ukladá. Dáta sú následne k dispozícii vo forme tabuľky, alebo exportov (PDF, XML, CSV). Dáta sú vyhodnotené podľa počtu prijatí a tiež v grafickej podobe.

Je služba gFORM zdarma?

Služba gFORM je dostupná aj zdarma.
Nechceme aby ste platili za niečo čo nevyskúšate. Počas testovacieho(skúšobného) obdobia je služba dostupná zdarma.
Obmedzením je počet prijatých dát a čas počas ktorého je služba aktívna. Toto obdobie zdarma slúži na oboznámenie sa so službou, jej otestovanie. Testovaním služby nevyplýva záväzok predplatiť si túto službu.

Prvé vytvorenie formulára

Počas prvého vytvorenia formulára Vám bude automaticky vytvorená registrácia a založená služba ŠTART. Je na Vás či sa rozhodnete službu využívať a uhradíte si predplatené obdobie.

Design formulára

Pre design formulára si viete vybrať z predvolených šablón a ich farebných odtieňov. Tento design následne viete ovplyvniť zmenou pozadia okolia formulára, alebo zmenou pozadia samotného formulára. Tiež viete zmeniť farbu písma. Takto dosiahnete jedinečnosť vzhľadu. Pre znalých CSS, je možná úplná zmena designu.

Vie formulár spracovať aj prílohy?

Áno vie. Spracovanie príloh je nastaviteľné, viete si vybrať o aké typy príloh máte záujem, teda ktoré budú odmietnuté. Ak ste prekľadateľ záujemca môže priamo poslať text s prekladom, pokiaľ robíte stretnutie, účastníci môžu poslať svoje fotografie, online súťaž vie prijať mp3 mladých talentov pre užší výber, znalec vie prijať fotografie a dokumenty.

Sú prijaté dáta z formulárov v bezpečí, nestratia sa?

Dáta sú pravidelne zálohované v geograficky oddelenom datacentre.
Prijaté dáta z formulára si môžete nechať odosielať aj na Vami predvolený email a taktiež si z nich môžete vytvárať vlastné zálohy sťahovaním údajov do svojho počítača.

Prekročím niektorý z limitov (počet prijatí, počet zobrazení, dátový prietor), čo sa stane?

O prekročení niektorého z limitov ste informovaný emailom. Je na Vás či spravíte opratrenie aby limit nebol prekračovaný, alebo sa zmení typ služby na službu s vyššími limitmi. Vaše dáta sa tak nestratia a Váš formulár sa neprestane zobrazovať a bude aj naďaľej prijímať dáta.

Vytvoril som formulár, ale nemám o službu zájem

Je Vaše rozhodnutie, či sa rozhodnete službu využívať, alebo nie.
Pokiaľ o službu nemáte záujem, môžete ju zmazať. Služba sa zmaže aj automaticky ak nedôjde k úhrade v danom termíne.

Čo je to "služba" a ako sa objednáva?

Typ objednanej služby určuje kapacity, možnosti, napr. koľko formulárov môžete mať, aké množstvo údajov bude prijaté. Môžete si objednať viacero typov služieb zároveň a každá služba môže mať vlastné fakturačné údaje. Typ služby si môžte kedykoľvek zmeniť na iný, ak je už uhradená dôjde k prepočítaniu preplateného obdobia.

Vytvoril som formulár, ale ešte som nespravil úhradu

Do pripísania úhrady na náš účet budú možnosti služby a jej formulárov zúžené iba počtom prijatí a spracovaní dát, aby ste si mohli otestovať svoje vytvorené formuláre. Ostatné kapacity služby ostávajú zachované, môžete teda pracovať na vytvorení a editácii svojich formulárov. Toto obdobie môžete bezplatne využiť na otestovanie služby gFORM. Ak sa rozhodnete neuhradiť (neaktivovať) dané konto, konto bude automaticky zrušené.

Registrácia

Samotná registrácia do systému je bezplatná, nevyplýva z nej záväzok objednať si niektorú zo služieb.

Platba, úhrada

Ak sa rozhodnete využívať niektorú zo služieb gFORM, uhradte proforma faktúru, ktorú si môžete vytlačiť v časti SLUŽBY - DETAIL SLUŽBY. Úhradu je možné spraviť prevodom, alebo priamym vkladom na účet.

Meškám s platbou

Predplatené obdobie vždy uhrádzate cez proforma faktúru. Neuhradením vyjdríte voľu nevyužívať nadaľej danú službu. Preto bude služba expirovať. dní dostanete email o neuhradení. Po X dňoch budú údaje zmazané bez možnosti obnovy dát. Avšak rozumieme situáciam s omeškaním platieb. Ak o službu máte nadaľej záujem a sitáciu Vám neumožňuje úhradu, je potrebné nás kontaktovať aby sme dohodli náhradný termín a nedošlo k strate dát.

DPH

Nie sme platci DPH, preto všetky uvedené ceny sú konečné.

Zľavy

Podľa výšky predplateného obdobia sa určíte výšku zľavy. Čím dlhšie predplatené obdobie, tým väčšia zľava.

So službou sme spokojný, ale sme nezisková organizácia, nemáme na udržiavacie poplatky za službu

Služba gFORM rada podporí neziskové projekty.
Kontaktujte nás a dohodneme bližšie podmienky spolupráce.