Dotazník online

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Dotazník vzor

Služba gFORM umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť online dotazník z predvolených vzorov.

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti patrí k najčastejším typom dotazníkov. Môžeme ho rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

Dotazník spokojnosti zákazníka

Je práve najväčšou skupinou u nás tvorených dotazníkov spokojnosti.
Zvyčajne sa odosiela pár dní po expedícii objednávky v prípade eshopov, alebo pár dní po užívaní predanej služby, tovaru.
Eshopy majú uľahčenú situáciu, kde odkaz na formulár je poslaný automatizovane.
Veľa zákazníkov je väčšinou spokojných, nesťažujú sa, ale tiež to ani nikde verejne nespomínajú, nemajú motiváciu.
Malá skupina nespokojných zákazníkov má ale motiváciu zverejniť svoju nespokojnosť verejne, na navštevovaných weboch ako zadosťučinenie. Preto sa ľahko stane, že úspešný eshop môže ľahko získať negatívne referencie a tým znížiť prírastok nových klientov.

Práve dotazník spokojnosti zákazníka eliminuje od tejto činnosti. Dáte mu možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť. Tým získa načas zadosťučinenie a vy máte možnosť vyriešiť túto nespokojnosť v prospech klienta a vyhnúť sa tak verejným negatívnym referenciám a problémom s ich mazaním.

Dotazník spokojnosti zamestanca

Zaujímate sa o spokojnosť zamestnancov? Robíte dobre. Znížená fluktuácia, ušetrené náklady na zaškolenie nových ľudí, ušetrené náklady na zvýšené platy.
Lebo požiadavka vyšieho platu, môže byť len skrytou odozvou nespokojnosti zamestnanca.
Napr. stolička. Zamestnanec sedí v práci 7 hodín na stoličke, ktorá vôbec nevyhovuje pre túto dĺžku sedenia. Ku koncu je nevrlý na kolektív, nevie sa sústrediť na prácu, rozptyluje sa innou činnosťou.
Spýtajte sa svojich zamestnancov ako sa im sedí, ako sa cítia vo svojom pracovnom prostredí, čo potrebujú zlepšiť.
Vytvorte si dotazník spokojnosti zamestanca a nechajte ho rozposlať zamestnancom.

Ako vytvoriť dotazník?

So služba gFORM vytvoríte dotazník jednoducho a rýchlo. Vytvoriť dotazník. Po vytvorení upravíte jednotlivé položky podľa seba, prípadne upravíte predvolené nastavenia(email po odoslaní, spôsob spracovania, stránku zobrazenú po odoslaní).