Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Hlasovanie spoločenstva

Spoločenstvo má účastníkov po celom regióne. Na niektoré rozhodnutia je potrebná väčšina, ale zísť sa im podarí iba raz ročne.
Preto dochádza k spomaleniu prijatia podstatných rozhodnutí a niektoré sa ani nestihnú odhlasovať.

Riešenie:
Aby zrýchlili rozhodovacie procesy a nemuseli sa vždy stretávať, dohodli sa, že budú hlasovať cez internet pomocou hlasovacích formulárov.
Hlasovací formulár si vytvoria v systéme gFORM zadaním položky "Unikátny".
Každý člen má pridelený svoj unikátny kód, ktorý zadá ako identifikátor. Toto tiež predchádza prípadnemu zneužitiu alebo dvojitému hlasovaniu.
Predstavenstvo spoločenstva má tak hneď k dispozícii výsledky a vie prijať rozhodnutie.