Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár je asi najpoužívanejším webovým formulárom. Získavame ním prvotný kontakt od potencionálneho klienta, ktorý vyplnením prejavý záujem o naše služby, produkty.
Žiaľ nie vždy je tento formulár korektne ošetrený a tak sa nám strácaju aj potencinálne zisky, ktoré by možno prišli od potencionálneho zákazníka. Napr. je zle vyplnený email pre spätnú väzbu, alebo chýba možnosť zadať telefónne číslo.
Po odoslaní formulára sa iba zobrazí odpoveď: Budeme Vás kontaktovať, ale potvrdenie o odoslaní nebolo odoslané.


Ako tomuto predísť?
1. Kontaktný formulár by si mal pýtať tel. číslo, aby v prípade nekorektne zadaného emailu, ktorý síce prešiel filtrom na kontrolu, ale napriek tomu neexistuje, bola možnosť kontaktu cez telefón. Zadanie tel. čísla tiež svedčí o korektnosti kontaktujúceho.
2. Emailová adresa sa má overiť viacero spôsobmi, hlavne aby v prípade preklepu, vyskočila hláška o zlom vyplnení.
3. Ak po odoslaní pýtajúci sa uvidí oznam o odoslaní potvrdenia emailom, očakáva ho. Ak ho nedostane, zrejme zle vyplnil email a je tu vysoká pravdepodobnosť, že znova vyplní kontaktný formulár. V prípade nekontaktovania, teda nebude mať pocit, že sa naňho zabudlo.