Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Pozvánka

Pred otvorením našej výstavy, umeleckých dielní, prednášky zvykneme poslať pozvánku emailom potencionálnym návštevníkom.
Očakávanú návšetvnosť predpokladáme zväčša z predchádzajúcich návštev, alebo to vôbec netušíme.

Riešenie:
Do pozvánky "pribalíme" odkaz na formulár s jednoduchou otázkou či pozvaný plánuje návštevu. Takto máme vopred známy počet očakávaných návštev, čo nám umožní sa správne pripraviť na daný počet návštevníkov.