Štúdie

Vytvoriť formulár

Pýtajte sa

Feedback

Návštevníci na vaše stránky prichádzajú, klikajú a idú preč. Časť z nich by možno aj vyjadrila svoj názor keby ste im ponúkli priestor. Získajte spätnú odozvu od návštevníkov vašich stránok.

Riešenie:
Vytvorte si dotazník s otázkami, ktoré Vás zaujímajú a na svoju stránku umiestnite preklik na svoj dotazník.
Dotazník by nemal byť príliš dlhý, nie viac ako 5 otázok s predvolenými hodnotami.
Treba si vážiť, že návštevník zobrazením dotazníka prejavil ochotu vyjadriť svoj názor, tak mu to netreba komplikovať.